Navigace

Obsah

Stránka

Oznamení občanům !!!

Oznamení občanům !!!Oznamujeme občanům, že na místním hřbitově je zastavena voda.

16. 11. 2017

Informace pro občany

Informace pro občanyVážení občané,

vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době navyšuje počet telefonátů o kontrolovaném pálení, kterých hasiči přijímají až několik desítek denně, předávám Vám následující informace.

HZS Zlínského kraje má na svých internetových stránkách spuštěnou aplikaci, která mimo telefonické oznámení umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím internetu. Hlášení o pálení je připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní do formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části upřesní místo podle mapy.

Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné upozornit, že hasiči pálení nepovolují!


Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost.
_____________________________________________________________

paleni.hzszlk.eu
___________________________________________________________

Aplikace na stránkách www.hzszlk.eu usnadňuje a zdokonaluje evidenci pálení klestí a snižuje tak počet zbytečných výjezdů hasičů. Tento způsob hlášení šetří čas i obsluze operačního a informačního střediska, zejména v sezoně, kdy hasiči během řešení mimořádných událostí přijímají telefonáty o kontrolovaném pálení.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

kpt. Ing. Pavel Řezníček
HZS Zlínského kraje - KŘ Zlín

26. 4. 2016 Zobrazit více

Podpora ZK - Zlínský kraj - PF02DT2-14/012

Podpora ZK - Zlínský kraj - PF02DT2-14/012Jak pomohl Zlínský kraj naší obci?


Na „Územní plán Stříbrnice“ jsme získali dotaci Zlínského kraje ve výši 139 000,- Kč.

Dotace Zlínského kraje: 139 000,00 Kč
Finanční podíl obce: 139 300,00 Kč

Celkové náklady : 278 300,00 Kč

25. 11. 2015 Zobrazit více

Podpora ZK - Zlínský kraj - PF02-15DT/151

Podpora ZK - Zlínský kraj - PF02-15DT/151Výstavba akce „Chodník u nového obchodu Stříbrnice“ proběhla od 1. října 2015 do 16. října 2015. 

Na „Chodník u nového obchodu Stříbrnice“ jsme získali dotaci Zlínského kraje ve výši 54 000,- Kč.

5. 11. 2015 Zobrazit více

Oznámení - Obec Stříbrnice

Oznámení - Obec  StříbrniceVážení občané,
dovolujeme si Vám opět představit nabídku ze strany obce Stříbrnice z dotačního titulu SFŽP. Obec v rámci projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Stříbrnice„ získala v letošním roce další nádoby na kompostování. Jedná se o 900 litrové kompostéry, v kterých si zájemci budou moci kompostovat své zbytky ze zahrad a předzahrádek. Kompostér zájemce (bude přidělen na číslo popisné) dostane do bezplatného užívání a po 5 letech se stane bezplatně opět jeho majetkem. Kompostéry budou vhodné pro ty, kteří doposud kompostiště, kompostér nebo obyčejné hnojiště na  svém dvorku nemají, a jsou nuceni bioodpady likvidovat jinou cestou, než kompostováním. Většinou vozí své bioodpady na  sběrný dvůr mimo obec nebo vhazují odpad do klasických nádob na již vytříděný komunální odpad. Na obecním úřadu ve Stříbrnicích se zájemci o nový kompostér musí zapsat do  seznamu. Žádat můžou i majitelé komposterů, kteří již mají z projektu MIKROREGIONU Buchlov.

20. 10. 2015 Zobrazit více

Oznámení - Státní ZUŠ Uh. Hradiště

Oznámení - Státní ZUŠ Uh. HradištěVážení rodiče budoucích žáků nových poboček Státní ZUŠ Uherské Hradiště
Státní ZUŠ Uh. Hradiště na základě podpory ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, za podpory Krajského úřadu ve Zlíně a především za aktivního snažení a jednání všech starostů a starostek Mikroregionu Buchlov (obce Boršice, Břestek, Buchlovice, Stříbrnice, Medlovice, Hostějov, Osvětimany, Modrá, Salaš, Stupava, Staré Hutě, Tupesy, Velehrad, Zlechov), rozšiřuje od 1. 8. 2015 kapacitu o 200 žáků, kterou má již aktuálně schválenou. Začíná nabírat nové žáky a zřizuje své pobočky na ZŠ Boršice, ZŠ Osvětimany, ZŠ Tupesy a ZŠ Velehrad. To znamená, že ve školním roce 2015 – 2016 bude řádně v září 2015 zahájena výuka na pobočkách v Boršicích, v Osvětimanech, v Tupesích a na Velehradě. Včera proběhlo jednání v Osvětimanech a Boršicích, kde byly přítomným rodičům žáků ze strany zástupců Státní ZUŠ Uh. Hradiště sděleny podrobnosti k začínající výuce na nových pobočkách. Další schůzka se bude konat na začátku měsíce září. Dále budou probíhat schůzky v Tupesích a na Velehradě. Informace získáte na webových stránkách obcí, kde jsou zřízeny nové pobočky a to v Boršicích, v Osvětimanech, v Tupesích a na Velehradě.
Upozorňujeme všechny zájemce o výuku v oboru hudebním (hudební nástroje – klavír, el. klávesové nástroje, housle, kytara, flétna, harmonika aj. a hudební nauka), literárně - dramatickém, výtvarném a tanečním, že je možno na podatelnách výše uvedených obcí (kde jsou zřízeny nové pobočky státní ZUŠ) získat tiskopisy přihlášek pro výuku na Státní ZUŠ Uherské Hradiště. V případě dotazů se obracejte na starosty výše uvedených obcí nebo přímo na ředitele ZUŠ v Uherském Hradišti pana Mgr. Stanislava Nemravu.
Vznikem nových poboček bude zajištěno kvalitní mimoškolní vzdělávání dětí v místě, popřípadě v sousední obci tak, aby děti nemusely za výukou cestovat až do Uherského Hradiště. Zájemci z jiných a to soukromých škol mohou bez problému přejít do poboček v Boršicích, Osvětimanech, Tupesích a na Velehradě a také již delší dobu fungujících poboček v Buchlovicích a Polešovicích.
Snahou starostů a starostek bylo zajištění kvalitního vzdělání v hudebním a dalších oborech dětem obcí Mikroregionu Buchlov. Věříme, že budete společně se svými dětmi spokojeni a každý zájemce si najde v nabídce nových poboček Státní ZUŠ Uherské Hradiště to své.

18. 8. 2015

Oznámení - HZS ZLK

Oznámení - HZS ZLKV případě velmi nepříznivých klimatických podmínkách - dlouhotrvající velké sucha a vysoké teploty - může učinit hejtman Zlínského kraje podle nařízení 3/2012 příslušné opatření, jako je zákaz rozdělávání otevřeného ohně ve volné přírodě a v blízkosti polí, stohů a otevřeném prostranství, do odvolání.
V této souvislosti vyplývá povinnost jednotlivých měst a obcí zajistit informovanost všech občanů o tomto nařízení.

6. 8. 2015

Kompostery pro občany

Kompostery pro občanyVážení občané,
dovolujeme si Vám představit novou nabídku ze strany obce za pomoci Mikroregionu Buchlov. Obec v rámci meziobecní spolupráce v Mikroregionu Buchlov v letošním roce získá nádoby na kompostování. Jedná se o 600 litrové kompostéry, v kterých si zájemci budou moci kompostovat své zbytky ze zahrad a předzahrádek. Kompostér zájemce (jeden kus na jedno číslo popisné) dostane do bezplatného užívání a po 5 letech se stane bezplatně jeho majetkem. Kompostéry budou vhodné pro ty, kteří doposud kompostiště, kompostér nebo obyčejné hnojiště na  svém dvorku nemají, a jsou nuceni bioodpady likvidovat jinou cestou, než kompostováním. Většinou vozí své bioodpady na  sběrný dvůr mimo obec nebo vhazují odpad do klasických nádob na již vytříděný komunální odpad. Na obecním úřadu ve Stříbrnicích se zájemci o nový kompostér musí zapsat do  seznamu.
Obec totiž nezíská tolik kusů kompostérů, aby byl pokryt požadavek všech našich občanů.

8. 7. 2015 Zobrazit více

Oznámení - Obec Stříbrnice

Oznámení - Obec  StříbrniceVzhledem k suchému období, žádáme občany, aby šetřili vodou z místního vodovodu. Upozorňujeme na zákaz zalévání zahrádek, umývání aut a napouštění bazénů z veřejného vodovodu, k těmto účelům používejte pouze vlastní studny.

Děkuji za pochopení

Petr Matoušek, starosta

7. 7. 2015 Zobrazit více

Orientační plán areálu UHN

Orientační  plán areálu UHNOrientační plán areálu Uherskohradišťské nemocnice a samotného centrálního objektu chirurgických oborů.

2. 4. 2015 Zobrazit více

Stránka