Navigace

Obsah

Stránka

Oznámení - Místní knihovna Stříbrnice

Oznámení - Místní knihovna StříbrniceOznámení - Místní knihovna Stříbrnice
MK oznamuje změnu otvírací doby a to od úterka 4.9.2018, bude knihovna otevřena od 15:30 hodin do 18:30 hodin.

5. 9. 2018

Komunální volby 2018

Komunální volby 2018Vážení občané,
ve dnech 5. a 6. října 2018 se budou konat Volby do zastupitelstev obcí.
Pro tyto volby byl stanoven počet členů okrskové volební komise na 5 členů. Kandidující strany si mohou sami delegovat jednoho člena volební komise. V případě, že delegací ze strany kandidujících subjektů není dosaženo minimálního počtu členů okrskové volení komise, starosta dle zákona č. 233/200 Sb., § 14c odst. 1 písm. c) jmenuje před prvním zasedání okrskové volební komise zbývající členy.
Občané Stříbrnic, kteří mají zájem být v okrskové volební komisi a nejsou delegováni stranou, politickým hnutím, nebo koalicí, se mohou obrátit na úřad obce.
Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,
a. který v den složení slibu dosáhl nejméně 18 let
b. u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2a
c. který není kandidátem pro volby do Parlamentu ČR
Členu volební komise přísluší odměna dle funkce ve volební komisi. Svůj zájem můžete projevit osobně na Úřadě obce Stříbrnice, nebo e-mailem na adrese obec@stribrnice.cz. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo, nebo adresu elektronické pošty.
Seznam zájemců bude tvořit rezervu i pro další volby v příštích letech.

27. 8. 2018

Oznámení - Městký úřad v UH - Občanské průkazy a pasy

Oznámení - Městký úřad v UH - Občanské průkazy a pasy

20. 8. 2018 Zobrazit více

Oznámení Ředitelství silnic Zlínského kraje

Oznámení Ředitelství silnic Zlínského kraje

20. 8. 2018 Zobrazit více

Plán společenských a kulturních akcí na rok 2018

Plán společenských a kulturních akcí na rok 2018Plán společenských a kulturních akcí na rok 2018 

Plán byl vytvořen za spoluúčasti spolků v obci Stříbrnice.

9. 1. 2018 Zobrazit více

Oznamení občanům !!!

Oznamení občanům !!!Oznamujeme občanům, že na místním hřbitově je zastavena voda.

16. 11. 2017

Informace pro občany

Informace pro občanyVážení občané,

vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době navyšuje počet telefonátů o kontrolovaném pálení, kterých hasiči přijímají až několik desítek denně, předávám Vám následující informace.

HZS Zlínského kraje má na svých internetových stránkách spuštěnou aplikaci, která mimo telefonické oznámení umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím internetu. Hlášení o pálení je připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní do formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části upřesní místo podle mapy.

Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné upozornit, že hasiči pálení nepovolují!


Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost.
_____________________________________________________________

paleni.hzszlk.eu
___________________________________________________________

Aplikace na stránkách www.hzszlk.eu usnadňuje a zdokonaluje evidenci pálení klestí a snižuje tak počet zbytečných výjezdů hasičů. Tento způsob hlášení šetří čas i obsluze operačního a informačního střediska, zejména v sezoně, kdy hasiči během řešení mimořádných událostí přijímají telefonáty o kontrolovaném pálení.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

kpt. Ing. Pavel Řezníček
HZS Zlínského kraje - KŘ Zlín

26. 4. 2016 Zobrazit více

Podpora ZK - Zlínský kraj - PF02DT2-14/012

Podpora ZK - Zlínský kraj - PF02DT2-14/012Jak pomohl Zlínský kraj naší obci?


Na „Územní plán Stříbrnice“ jsme získali dotaci Zlínského kraje ve výši 139 000,- Kč.

Dotace Zlínského kraje: 139 000,00 Kč
Finanční podíl obce: 139 300,00 Kč

Celkové náklady : 278 300,00 Kč

25. 11. 2015 Zobrazit více

Podpora ZK - Zlínský kraj - PF02-15DT/151

Podpora ZK - Zlínský kraj - PF02-15DT/151Výstavba akce „Chodník u nového obchodu Stříbrnice“ proběhla od 1. října 2015 do 16. října 2015. 

Na „Chodník u nového obchodu Stříbrnice“ jsme získali dotaci Zlínského kraje ve výši 54 000,- Kč.

5. 11. 2015 Zobrazit více

Oznámení - Obec Stříbrnice

Oznámení - Obec  StříbrniceVážení občané,
dovolujeme si Vám opět představit nabídku ze strany obce Stříbrnice z dotačního titulu SFŽP. Obec v rámci projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Stříbrnice„ získala v letošním roce další nádoby na kompostování. Jedná se o 900 litrové kompostéry, v kterých si zájemci budou moci kompostovat své zbytky ze zahrad a předzahrádek. Kompostér zájemce (bude přidělen na číslo popisné) dostane do bezplatného užívání a po 5 letech se stane bezplatně opět jeho majetkem. Kompostéry budou vhodné pro ty, kteří doposud kompostiště, kompostér nebo obyčejné hnojiště na  svém dvorku nemají, a jsou nuceni bioodpady likvidovat jinou cestou, než kompostováním. Většinou vozí své bioodpady na  sběrný dvůr mimo obec nebo vhazují odpad do klasických nádob na již vytříděný komunální odpad. Na obecním úřadu ve Stříbrnicích se zájemci o nový kompostér musí zapsat do  seznamu. Žádat můžou i majitelé komposterů, kteří již mají z projektu MIKROREGIONU Buchlov.

20. 10. 2015 Zobrazit více

Stránka