Navigace

Obsah

Ceny za dodávku pitné vody z obecního vodovodu a odvádění odpadních vod obecní kanalizací na základě usnesení č. 13/20 ze 13.veřejném zasedání zastupitelstva obce Stříbrnice konaného dne 16. prosince 2020, jsou pro rok 2023 stanoveny následující ceny za vodné a stočné

 

  Vodné Stočné
Cena za m3 35,-Kč

15,-Kč

(390,-Kč/rok)

Stanovený počet m3 odpadní vody na osobu za rok - 26m3

 

 

 

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vyúčtování vodného je prováděno 1/4 ročně.
Vyúčtování stočného je prováděno pololetně  daného roku.

Platbu lze provádět i bezhotovostně na účet 10524721/0100, jako specifický symbol zadejte 2310, variabilní symbol popisné číslo domu, zpráva pro příjemce uvádějte množství odebrané vody v m3.

 

Tabulka PFO Stříbrnice.pdf 

 

Reklamační řád vodovodu a kanalizace Stříbrnice

 

 Porovnání výpočtu vodného a  stočného za rok 2023.pdf 

 

Porovnání výpočtu vodného a stočného za rok 2022.pdf 

 

Porovnání výpočtu vodného a stočného za rok 2021.pdf 

 

Porovnání výpočtu vodného a stočného za rok 2020.pdf 

 

Porovnání výpočtu vodného a stočného za rok 2019 (PDF)