Navigace

Obsah

Stránka

Prodej chlazeného kuřecího masa 15.2.2024

Prodej chlazeného kuřecího masa 15.2.2024Firma Galasol Olomouc bude ve čtvrtek 15.února v době od 11:05 do 11:15 u obecního úřadu prodávat chlazené kuřecí maso. Nabízí kuřecí stehna 63,- Kč/kg, kuřecí křídla s hrudí 42,- Kč/kg, kuřecí prsa 118,- Kč/kg a kuřecí steak bez kůže 118,- Kč/kg.

14. 2. 2024 Zobrazit více

Posezení u cimbálu a ochutnávka vín Osvětimany 2.3.2024

Posezení u cimbálu a ochutnávka vín Osvětimany 2.3.2024Myslivecký spolek Osvětimany, z.s. Vás zve na již tradiční kulturní akci Posezení u cimbálu a ochutnávku vín v sobotui 2.3.2024 od 14:00 hodin.
Tato akce presentuje místní vína, na akci hraje místní mladá cimbálovou muzika, účastník má možnost vyhrát v bohaté tombole, kde první ceny jsou kusy zvěřiny a zahnat hlad je možno pochutinami ze zvěřiny.

14. 2. 2024 Zobrazit více

Americké speciality na Haldě od 13.3.24 - 18.3.24

Americké speciality na Haldě od 13.3.24 - 18.3.24Hospůdka na Haldě si pro Vás od středy 13.3. do pondělí 18.3. připravila AMERICKÉ SPECIALITY.
Těšit se můžete na křidýlka, burgery, žebra, steaky a mnoho dalšího.
Rezervace stolu na telefonu 734 156 983.

12. 2. 2024

Smuteční oznámení pan Lubomír Bravenec

Smuteční oznámení pan Lubomír BravenecPaní Caletková s bolestí v srdci oznamuje všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil jejich drahý tatínek, druh, bratr, švagr a strýc
pan Lubomír Bravenec
ve věku nedožitých 58 let.
Rozloučení s drahým zesnulým se koná v pátek 16. února ve 14:00 hodin ve smuteční síni v Hodoníně.
Obec Stříbrnice vyslovuje všem pozůstalým upřímnou soustrast.

12. 2. 2024 Zobrazit více

Penzion Malovaný - otevírací doba

Penzion Malovaný - otevírací dobaPenzion Malovaný otevírá ve dnech 16. - 18.2. a 23. - 25.2. 2024  restauraci na Penzionu. Speciální víkendová nabídka za 109 Kč - zvěřinový guláš a plzeňské pivo. Po oba víkendy budeme mít točené plzeňské 12° pivo za 45 Kč
Otevírací doba po oba víkendy
Pátek od 16h
Sobota + neděle od 11h

12. 2. 2024 Zobrazit více

Prodej vepřových půlek 8.3.2024 Farma Žeravice

Prodej vepřových půlek 8.3.2024 Farma ŽeraviceFarma Žeravice pořádá jarní prodej vepřových půlek za 74,-Kč/kg včetně DPH v pátek 8.3.2024. Závazné objednávky do 26.2.2024 na tel. 703146670 v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin nebo e-mailu info@farmazeravice.cz. Odběr masa bude 8.3.2024 od 12:00 do 13:00 hodin v Žeravicích u Kyjova. Bližší informace na telefonu a emailu výše nebo v přiloženém letáku.

12. 2. 2024 Zobrazit více

Ředitelství silnic Zlínského kraje - údržba vegetace - ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji (v průjezdních i mimo pr

Ředitelství silnic Zlínského kraje - údržba vegetace - ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji (v průjezdních i mimo prŘeditelství silnic Zlínského kraje se na nás obrátilo s prosbou o zveřejnění informace, která se týká údržby vegetace – ořezání větví a  stromů podél silnic II. a  III. třídy ve  Zlínském kraji (v průjezdních i mimo průjezdní úseky obcí).
Zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy vlivem nepříznivých klimatických podmínek (vítr, sníh) mohou suché či jinak poškozené větve nebo stromy svým pádem do průjezdního profilu silnic II. a III. třídy negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu. Proto jako pověřený správce silničního majetku ve vlastnictví Zlínského kraje upozorňujeme, že:
· vlastník pozemku, z něhož vyrůstá vegetace (především dřeviny – stromy a keře), nacházející se v sousedství silnice nebo zasahující (např. větvemi) do ochranného pásma silnice, tj. do vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy, je dle občanského zákoníku povinen provádět nezbytně nutná opatření k zabránění či omezení vzniku škod na životě, zdraví či majetku, která lze vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci po něm rozumně požadovat, tzn. provádět pravidelnou kontrolu dřevin s ohledem na jejich stáří a vzrůst a jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů;
· uvedená povinnost se vztahuje nejen na vlastníky pozemků přímo sousedících se silnicí (tzn. mající společnou fyzickou hranici), ale také na vlastníky pozemků způsobilých ohrozit silniční provoz bez ohledu na vzdálenost od takové silnice;
· v případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka pozemku za vzniklou škodu, neboť dle výše cit. zákona je strom součástí pozemku.

Nedojde-li ze strany vlastníků, správců či nájemců k odstranění závadných stavů, budeme při jejich zjištění jakožto správci silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje povinni postupovat mimo jiné dle níže citovaných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích):
§ 35 Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace
1.  Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavina stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad.
2.  Silniční správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dálnice, silnice a místní komunikace a zdroje rušení silničního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí silniční správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, silniční správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.
Jsme tedy oprávněni učinit podnět příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který následně rozhodnutím uloží povinnost provést takové nezbytné opatření; nesplnění povinnosti uložené silničním správním úřadem může být přitom vymáháno exekučně.
Závěrem je nutné poznamenat, že výše uvedené platí přiměřeně také na povinnosti vlastníků pozemků ve vztahu k možnému ohrožení silničního provozu sesuvy půdy, padáním kamenů či silným znečištěním vozovky.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC
ZLÍNSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace
K Majáku 5001
760 01 Zlín
tel.: 577 212 829
www.rszk.cz

7. 2. 2024 Zobrazit více

Drůbežárna Prace - 15.2.2024

Drůbežárna Prace  - 15.2.2024Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 15. 2.  ve 13:15 hod. prodávat:
mladé kuřice a kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky
a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.

7. 2. 2024

13.2.2024 bude místní knihovna uzavřena

13.2.2024 bude místní knihovna uzavřenaV úterý 13.2.2024 bude knihovna Stříbrnice zavřena.

7. 2. 2024

Odečty plynoměrů Stříbrnice 7.-14.2.2024

Odečty plynoměrů Stříbrnice 7.-14.2.2024Ve dnech 7.- 14.2. 2024 se budou provádět v obci Stříbrnice fyzické odečty plynoměru.

7. 2. 2024

Stránka