Navigace

Obsah

1

lHonební společenstvo

Lovecká obec Stříbrnice

 

 

Činnost:    HS Lo Stříbrnice je založeno za účelem tvorby a využití společenství honitby. Honitbu využívá samo (ve vlastní režii) nebo ji pronajímá. 
  HS Lo Stříbrnice nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit podnikání jiných osob a nesmí zřizovat organizační složky.
  HS Lo Stříbrnice spolupracuje s orgány státní správy myslivosti adalšími státními orgány, s vlastníky, popřípadě uživateli honiteb  a s dalšími subjekty myslivosti a ochrany přírody.
 

 

 

Adresa: Stříbrnice 30, 687 09 Boršice  

 

 

IČ: 46254692
Vznik HS: 25.1.1992
Datum uznání vzniku HS : OÚ Uh.Hradiště pod č.j. Mysl.53/93-1-Ha/209
   
HS je právnickou osobou, založeno podle zákona o myslivosti 449/2001 Sb.  
   
Je založeno na dobu neurčitou.  

 

Výbor Honebního společenství Stříbrnice

 
starosta Vanda Michal
zástupce starosty Ing. Tratschke Jan
pokladník Kratochvíl David
člen Brucháček Josef
člen Matoušek Petr

 

hospodář         Kratochvíl David



Myslivecký zákon č. 449/2001 Sb.

Stanovy HS Lo Stříbrnice (PDF)

Jednací a hlasovací řád HS Lo Stříbrnice (PDF)