Navigace

Obsah

SDHSbor dobrovolných hasičů Stříbrnice

 

SDH spolupůsobí při ochraně života, zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech.

 

 

Dotace Zlínského kraje 2019

Publicita pro dotaci č. D/0039/2019/KH (PDF)

 

 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Odkaz na web / hasici stribrnice
 SDH

 

 

  Historie

 

Sbor dobrovolných hasičů byl ve Stříbrnicích založen 13. srpna 1898. Za jeho založení se nejvíce přičinil tehdejší místní pan učitel Jaroslav Klein, který byl zvolen i jeho prvním velitelem.

 

                    Hasiči Stříbrnice

Nový hasičský spolek měl okolo 20 členů. Zakládající členové sboru byli mimo jiné i Silvestr Martinák, Vojtěch Hruška, Josef Lerbletier a Vilém Škodík. Ten byl zvolen za starostu sboru. Dalším členem byl Vincenc Brucháček, který se léta staral o údržbu pojízdné ruční stříkačky, kterou si sbor pořídil.

Hasiči byli od počátku velmi činní. V obci i okolí zasahovali u požárů, pomáhali při záplavách, které obec postihly a taky při různých záchranných akcích. Hasičské stejnokroje si nechali šít u místního krejčího pana Hynka Slezáka. V těch chodili mimo jiné i na církevní slavnosti, ale to jim bylo v roce 1953 zakázáno.

 

Hasiči Stříbrnice

  Sport

Aby si prověřili svoji zdatnost a připravenost, zúčastňovali se různých hasičských soutěží a cvičení v obci i mimo ni.

 

 

 Tak šel čas...

Pro stříkačku a ostatní hasičskou výstroj byla upravena místnost ve staré škole. Hasiči StříbrniceOdtud se všechna výstroj přemístila do nové budovy MNV , kde se nachází dodnes.

V roce 1954 byla zásluhou MNV pořízena motorová stříkačka s vyšším výkonem, která více vyhovovala potřebám obce Stříbrnice. V tu dobu si taky postavili stožár na sušení hadic.

 

  Co ještě je potřeba dodat...

  • Hasiči se ve velké míře podíleli v kulturním dění obce. Pořádali hody, dožínky, stavění a kácení máje, různé plesy a zábavy.

 

  • Dne 2. a 3. srpna 2008 Hasiči Stříbrniceslavil sbor dobrovolných hasičů 110. let od svého založení. U příležitosti této akce nechal sbor vyrobit kopii hasičského praporu. Slavnost byla zakončena mší svatou v místním kostele sv. Prokopa za všechny zemřelé a žijící členy sboru.

 

Nový zásahový hasičský vůz

Díky vstřícnosti Zlínského kraje, byla možnost obnovy vozového parku pro SDH Stříbrnice.  V roce 2014 jsme pořídili nové zásahové hasičské vozidlo, které vystřídalo naši AVII A 31    z roku 1981. Dotace ZK na pořízení vozu byla 300.000,- Kč. Celkové náklady na nákup byly vyčísleny celkem na cenu 435.000,- Kč. Díky ochotě a obětavosti našeho člena SDH pana Jiřího Kratochvíla, který věnoval nemalý svůj volný čas při zajišťování tohoto nelehkého úkolu, se podařilo vůz za minimální náklady co nejvíce vybavit.

Nový ůz SDH - Ford tranzit
Zásahový vůz SDHZásaový vůz SDH
Nový zásahový vůz SDH Stříbrnice
 
Zákaz pálení

Upozorňujeme občany na zákaz vypalování trávy a suchých porostů.

V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000,-- Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše 500 000,-- Kč. Pálení klestí a zahradního odpadu je možné nahlásit předem na telefon 950 670 222
nebo využít zcela novou službu zlínských hasičů na internetových stránkách
www.hzszlk.eu.