Navigace

Obsah

Současnost obceletecky

Stříbrnice mají 410 stálých obyvatel. Katastrální území má rozlohu 609  ha. Krajinářsky i přírodovědně je významné území Stříbrnických pasek, které bylo pro své hodnoty v roce 1993 vyhlášeno přírodním parkem. Na  Stříbrnických pasekách se dosud udržel charakter pasekářského osídlení. Území  je suché a výhřevné, s vrstvami navátých spraší a písků, což umožnilo existenci mnohých teplomilných květin a zvířat.

Občanská vybavenost

  • MŠ Stříbrnice
  • sportovní areál
  • dětské hřiště
  • pohostinství
  • hřbitov
  • vodovodní řad

Dopravní dostupnost

  • Stříbrnice - Uherské Hradiště
  • Uherské Hradiště - Stříbrnice - Osvětimany