Navigace

Obsah

Ceny za dodávku pitné vody z obecního vodovodu a odvádění odpadních vod obecní kanalizací na základě usnesení č. 7/11 ze 7.veřejného zasedání zastupitelstva obce Stříbrnice konaného dne 14.prosince 2011, jsou pro rok 2012 stanoveny následující ceny za vodné a stočné

  Vodné Stočné
Cena za m3 25,-Kč

10,-Kč

(260,-Kč/rok)

Stanovený počet m3 odpadní vody na osobu za rok - 26m3

 

 

 

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vyúčtování vodného je prováděno 1/4 ročně.
Vyúčtování stočného je prováděno pololetně  daného roku.

Platbu lze provádět i bezhotovostně na účet 10524721/0100, jako specifický symbol zadejte 2310, variabilní symbol popisné číslo domu, zpráva pro příjemce uvádějte množství odebrané vody v m3.