Navigace

Obsah

Stránka

Ředitelství silnic Zlínského kraje - údržba vegetace - ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji (v průjezdních i mimo pr

Ředitelství silnic Zlínského kraje - údržba vegetace - ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji (v průjezdních i mimo prŘeditelství silnic Zlínského kraje se na nás obrátilo s prosbou o zveřejnění informace, která se týká údržby vegetace – ořezání větví a  stromů podél silnic II. a  III. třídy ve  Zlínském kraji (v průjezdních i mimo průjezdní úseky obcí).
Zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy vlivem nepříznivých klimatických podmínek (vítr, sníh) mohou suché či jinak poškozené větve nebo stromy svým pádem do průjezdního profilu silnic II. a III. třídy negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu. Proto jako pověřený správce silničního majetku ve vlastnictví Zlínského kraje upozorňujeme, že:
· vlastník pozemku, z něhož vyrůstá vegetace (především dřeviny – stromy a keře), nacházející se v sousedství silnice nebo zasahující (např. větvemi) do ochranného pásma silnice, tj. do vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy, je dle občanského zákoníku povinen provádět nezbytně nutná opatření k zabránění či omezení vzniku škod na životě, zdraví či majetku, která lze vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci po něm rozumně požadovat, tzn. provádět pravidelnou kontrolu dřevin s ohledem na jejich stáří a vzrůst a jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů;
· uvedená povinnost se vztahuje nejen na vlastníky pozemků přímo sousedících se silnicí (tzn. mající společnou fyzickou hranici), ale také na vlastníky pozemků způsobilých ohrozit silniční provoz bez ohledu na vzdálenost od takové silnice;
· v případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka pozemku za vzniklou škodu, neboť dle výše cit. zákona je strom součástí pozemku.

Nedojde-li ze strany vlastníků, správců či nájemců k odstranění závadných stavů, budeme při jejich zjištění jakožto správci silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje povinni postupovat mimo jiné dle níže citovaných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích):
§ 35 Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace
1.  Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavina stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad.
2.  Silniční správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dálnice, silnice a místní komunikace a zdroje rušení silničního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí silniční správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, silniční správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.
Jsme tedy oprávněni učinit podnět příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který následně rozhodnutím uloží povinnost provést takové nezbytné opatření; nesplnění povinnosti uložené silničním správním úřadem může být přitom vymáháno exekučně.
Závěrem je nutné poznamenat, že výše uvedené platí přiměřeně také na povinnosti vlastníků pozemků ve vztahu k možnému ohrožení silničního provozu sesuvy půdy, padáním kamenů či silným znečištěním vozovky.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC
ZLÍNSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace
K Majáku 5001
760 01 Zlín
tel.: 577 212 829
www.rszk.cz

7. 2. 2024 Zobrazit více

Drůbežárna Prace - 15.2.2024

Drůbežárna Prace  - 15.2.2024Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 15. 2.  ve 13:15 hod. prodávat:
mladé kuřice a kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky
a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.

7. 2. 2024

13.2.2024 bude místní knihovna uzavřena

13.2.2024 bude místní knihovna uzavřenaV úterý 13.2.2024 bude knihovna Stříbrnice zavřena.

7. 2. 2024

Odečty plynoměrů Stříbrnice 7.-14.2.2024

Odečty plynoměrů Stříbrnice 7.-14.2.2024Ve dnech 7.- 14.2. 2024 se budou provádět v obci Stříbrnice fyzické odečty plynoměru.

7. 2. 2024

Noc s Andersenem 22.3.2024 - knihovna Stříbrnice

Noc s Andersenem 22.3.2024  - knihovna StříbrniceMístní knihovna Stříbrnice Vás zve na
NOC S ANDERSENEM
Kdy: pátek 22.3.2024
Začátek: od 16:30 h
Pouze pro děti do 12-ti let
Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 15.3.2024 on-line/osobně

7. 2. 2024 Zobrazit více

Prodej kojeneckého a dětského zboží 17.-18.2.2024 Stříbrnice

Prodej kojeneckého a dětského zboží 17.-18.2.2024 StříbrniceLuGa Ostrava pořádá víkendový prodej dětského a kojeneckého zboží v sobotu 17.2.2024 od 09:00 do 15:00 a v neděli 18.2.2024 od 09:00 do 13:30 ve velké zasedací místnosti OÚ stříbrnice.
Těšíme se na spolupráci tým LUGA

7. 2. 2024 Zobrazit více

Nabídka pracovní pozice - Svornost Těmice a.s.

Nabídka pracovní pozice - Svornost Těmice a.s.Svornost Těmice hledá pracovníka na pozici: Odborný evident půdy
náplň práce: zpracování nájemních a pachtovních smluv, samostatné vedení a evidence půdy
požadavky: orientace v katastru a LPIS nutná, znalost podání daňového přiznání z nemovitých věcí na FÚ, aktivní používání Word a Excel
nabízíme: práce na dobu neurčitou, nástup možný ihned, stravenkový paušál, penzijní připojištění, sociální program
místo pracoviště: Těmice 216, 696 84
Bližší informace na tel. 722 990 589 - Matúš Plevják, ředitel
Životopisy zasílejte na email: matus.plevjak@agropomoravi.cz

7. 2. 2024 Zobrazit více

Hledá se majitel pejska

Hledá se majitel pejskaNalezený pejsek je u pána v Žádovicíh, p. Hradský tel. 605 936 429.

Foto pejska níže.

6. 2. 2024 Zobrazit více

Dětský karneval 11.2.2024 Stříbrnice

Dětský karneval 11.2.2024 StříbrniceMístní knihovna Stříbrnice Vás srdečně zve na DĚTSKÝ KARNEVAL
start v 15:00 hodin
Kde: sál OÚ
Kdy: neděle 11.2.2024

Čeká na vás spousta zábavy, soutěží, malování na obličej, klaun a bohatá tombola.

Na všechny se těšíme.

1. 2. 2024 Zobrazit více

Košt slivovice a jiných destilátů 2.3.2024 Stříbrnice

Košt slivovice a jiných destilátů 2.3.2024 StříbrniceSDH Stříbrnice pořádá v sobotu 2.3.2024 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu XII. ročník koštu slivovice a jiných destilátů.
Vstupné 200,- Kč
Začátek od 14:00 hodin
Srdečně zvou pořadatelé.
Za hojnost Vašich vzorků děkujeme a na Vaši účast se těšíme...
Vstupné zahrnuje: vstup, koštovku, katalog. Degustace vzorků je volná.

1. 2. 2024 Zobrazit více

Stránka