Navigace

Obsah

Stránka

Omezení provozu obecního úřadu pro veřejnost

Omezení provozu obecního úřadu pro veřejnostOmezení provozu obecního úřadu pro veřejnost

13. 3. 2020 Zobrazit více

USNESENÍ VLÁDY ČEKÉ REPUBLIKY - NOUZOVÝ STAV

USNESENÍ VLÁDY ČEKÉ REPUBLIKY - NOUZOVÝ STAVVážení spoluobčané. Vláda České republiky dnes vyhlásila kvůli výskytu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky. Začal platit od dnešních 14:00. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel.
Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

Zákaz se nevztahuje na výkon práce.

Vláda také od 13. března zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních.

Od pátku od 6:00 se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Česká republika také zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Hranice bude možné překročit pouze na stanovených hraničních přechodech.

Vláda od 14. března také zakazuje českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie).

12. 3. 2020 Zobrazit více

Veřejná doprava !!!

Veřejná doprava !!!Veřejná doprava!!!

Od pondělí 16. března pojedou autobusy ve Zlínském kraji v prázdninovém režimu

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které v úterý 10. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví, budou ve Zlínském kraji upraveny jízdní řády linkových autobusů. Protože jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, pojedou autobusy od pondělí 16. března 2020 v prázdninovém režimu. To znamená, že omezení autobusových spojů se týká především ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol.

Omezení autobusové linkové dopravy platí do odvolání, minimálně však 14 dnů.

Vlakové spoje zůstávají v plném rozsahu a prázdninový režim se jich netýká.

11. 3. 2020

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

12. 3. 2020

Úřední hodiny - ZŠ Boršice

Úřední hodiny - ZŠ BoršiceDen Čas - dopoledne Čas - odpoledne
Středa 11. 3. 8:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 12. 3. 8:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Pátek 13. 3.  8:00 - 10:00 --------------------

11. 3. 2020

Výzva - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Výzva - Krajská hygienická stanice Zlínského krajeVýzva - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

4. 3. 2020 Zobrazit více

Informace z Krajské hygienické stanice ZK

Informace z Krajské hygienické stanice ZKInformace z Krajské hygienické stanice k epidemiologické situaci ke dni 1.3.2020:

2. 3. 2020 Zobrazit více

CVIČENÍ JÓGY

CVIČENÍ JÓGYPod vedením zkušené lektorky z jógového centra ve Střílkách,
Vás zveme na 
CVIČENÍ JÓGY
Místo: Obecní úřad ve Stříbrnicích
Termín: každé úterý od 18:30 do 20:00
ZAČÍNÁME 11.2.2020
S sebo: cvičební podložka a deku

5. 2. 2020

Seznam plánovaných akcí na rok 2020

Seznam plánovaných akcí na rok 2020Seznam plánovaných akcí na rok 2020

16. 1. 2020 Zobrazit více

ČSAD Uherské Hradiště

ČSAD Uherské HradištěNový platný jízdní řád od 15. prosince 2019 do 12. prosince 2020
linka 802361 - Uherské Hradiště - Osvětimany a zpět

16. 12. 2019 Zobrazit více

Povinné "čipování" psů

Povinné "čipování" psůOd 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti s „povinným čipováním“ psů setkává.

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:
• zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
• účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,
• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
• zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.

Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé obce to již takto nastaveno mají. V současné době není zatím řešena oblast jednotné celostátní evidence psů.


Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/

Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.

Info: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/

26. 8. 2019 Zobrazit více

Stránka