Navigace

Obsah

Stránka

Obecní úřad Stříbrnice oznamuje…

Obecní úřad Stříbrnice oznamuje…S platností od pondělí 15. února 2021 upravila vláda provoz úřadů. Obecní úřad Stříbrnice se tak navrací k běžným úředním hodinám pro veřejnost, které musely být upraveny v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

I nadále je upřednostněn písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním.

Návštěvníci musí při příchodu do budovy úřadu dodržovat nezbytná ochranná opatření !!!

Úřední hodiny obecního úřadu:
PO 7:00 – 15:00
ST 11:00 – 18:00

15. 2. 2021

Rozhodnutí - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem Zlín

Rozhodnutí - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ZlínR O Z H O D N U T Í MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve správním řízení podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 citovaného zákona, rozhodla o nařízení mimořádného opatření při epidemii takto:
zařízení pro výchovu a vzdělávání Mateřská škola Stříbrnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 70993874, se sídlem Stříbrnice 13, PSČ: 687 09, se s okamžitou účinností od oznámení tohoto rozhodnutí uzavírá v celém provozu, a to až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření.

14. 11. 2020 Zobrazit více

Oznámení - Omezení rozsahu úředních hodin

Oznámení - Omezení rozsahu úředních hodinVážení občané,
na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření je provoz na Obecním úřadě Stříbrnice od 12. října do 25. října 2020 pro veřejnost upraven následovně:
Obecní úřad bude pro veřejnost otevřený v pondělí od 8:00 do 13.00 hodin a ve středu od 12:00 do 17.00 hodin.
Doporučujeme upřednostnit telefonickou nebo e-mailovou komunikaci a komunikaci prostřednictvím datové schránky. Kontakty naleznete na www.stribrnice.cz, tel.č. 572 501 191.

12. 10. 2020 Zobrazit více

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020

3. 10. 2020 Zobrazit více

Oznámení o zahájení stavebních prací na korytu toku Medlovského potoka v obci Stříbrnice

Oznámení o zahájení stavebních prací na korytu toku Medlovského potoka v obci StříbrniceVážení spoluobčané,
dne 10.9.2020 byly zahájeny práce na akci, kterou finančně zaštituje Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně. Stavbu bude provádět firma EKOSTAVBY Brno a.s.
Viz níže...

21. 9. 2020 Zobrazit více

MŠ Stříbrnice - Informace pro rodiče

MŠ Stříbrnice - Informace pro rodičePODMÍNKY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Platí po dobu mimořádných opatření od 25.5.2020 do 30.6.2020


Podmínky a hygienická opatření pobytu dítěte v mateřské škole jsou zpracovány dle metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví a po konzultaci se zřizovatelem.

11. 5. 2020 Zobrazit více

Oznámení pro veřejnost

Oznámení pro veřejnostPřehled uvolnění podnikatelských a dalších činností od 20.dubna 2020.

20. 4. 2020 Zobrazit více

Provoz OÚ Stříbrnice

Provoz OÚ StříbrniceVážení občané, z důvodu snižování rizika nákazy koronavirem COVID-19 s účinností od 20. dubna 2020 je provoz na Obecním úřadě Stříbrnice pro veřejnost upraven následovně :
Obecní úřad bude pro veřejnost otevřený
v pondělí od 7:00 do16:00 hodin
a ve středu od 11:00 do 17.00 hodin

Ve dnech úterý, čtvrtek a pátek bude přístup na úřad umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání. Občané budou objednáni pouze k vyřízení neodkladných záležitostí.

Doporučujeme upřednostnit telefonickou nebo e-mailovou komunikaci a komunikaci prostřednictvím datové schránky.
Kontakty naleznete na www.stribrnice.cz nebo na telefonním čísle 572 501 191.

1


20. 4. 2020 Zobrazit méně

ZŠ Boršice - informace k zápisu do 1.třídy školního roku 2020/2021

ZŠ Boršice - informace k zápisu do 1.třídy školního roku 2020/2021Informace k zápisu do 1. třídy školního roku 2020/2021 naší Základní školy Františka Horenského v Boršicích. Z důvodu mimořádného opatření bude letos probíhat zápis převážně distanční podobou. Všechny informace jsou uvedeny v příloze. Viz níže...

6. 4. 2020 Zobrazit více

Upozornění ZŠ Boršice

Upozornění ZŠ BoršiceUpozornění rodičům

„Rodiče, kteří čerpají ošetřovné o děti z důvodu zavření školy musí na konci každého měsíce odevzdávat svému zaměstnavateli „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Vážení rodiče nemusíte na začátku měsíce znovu žádat, jen je potřeba na konci každého měsíce odevzdat zaměstnavateli ten výkaz. Tiskopis si můžete vyzvednout i na obecním úřadu ve Stříbrnicích.
Více informací se dočtete tady. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

27. 3. 2020 Zobrazit více

Stránka