Navigace

Obsah

Stránka

Videosoutěž Mikroregionu Buchlov

Videosoutěž Mikroregionu BuchlovMikroregion Buchlov vyhlašuje videosoutěž "FOLKLOR A TRADICE OKOLO BUCHLOVA", která bude probíhat od 1.2.2024 do 31.1.2025.
Vytvořte video zachycující tradiční folklorní a kulturní události, které se odehrávají v našem regionu ,,okolo Buchlova".

2. 2. 2024 Zobrazit více

Podpora projektů „Malý LEADER“ pro MAS Buchlov, z.s. pro rok 2024

Podpora projektů „Malý LEADER“ pro MAS Buchlov, z.s. pro rok 2024Program „Malý LEADER“ je aktivitou Místní akční skupiny Buchlov, z.s. (dále jen MAS Buchlov) ve spolupráci s Mikroregionem Buchlov. Cílem výzvy je finanční podpora projektů místních spolků a organizací.

Více informací po rozkliknutí příspěvku.

Informace pro žadatele a příjemce

Podpora projektů „Malý LEADER“ pro MAS Buchlov, z.s. pro rok 2024

Datum vyhlášení výzvy Malý LEADER MAS Buchlov, z.s.: 01.02.2024

Datum příjmu žádostí o příspěvek: 01.02.2024 (od 8:00 hodin) – 01.03.2024 (do 12:00 hodin)


Cíl výzvy

Program „Malý LEADER“ je aktivitou Místní akční skupiny Buchlov, z.s. (dále jen MAS Buchlov) ve spolupráci s Mikroregionem Buchlov. Cílem výzvy je finanční podpora projektů místních spolků a organizací.

Účel výzvy

Hlavním účelem výzvy je podpořit Váš spolek nebo organizaci uspořádat jednorázovou akci/školení/seminář/ výlet pro Vaše členy či pro širší veřejnost. Dále můžete výzvu použit na nové vybavení čí pomůcky po Váš spolek/organizaci.

Specifikace žadatelů

Žadatelem může být kdokoliv z území MAS Buchlov (Mapa a seznam obcí ZDE). Ať už se jedná o partu kamarádů, skupinu maminek pořádající akce pro děti, organizaci, spolek, podnikatele, církevní organizaci, školy, zájmový kroužek apod. To znamená, že nemusíte mít IČ, abyste mohli o příspěvek žádat.

Výše příspěvku

Na rok 2024 je vyčleněna alokace 150.000 Kč pro celé území MAS Buchlov.

 • Dolní hranice příspěvku je stanovena částkou 5.000 Kč
 • Horní hranice příspěvku je stanovena částkou 10.000 Kč

Jednotlivé částky se budou dále posuzovat v rámci hodnocení celého projektu.

Podmínky pro přidělení příspěvku

 • Projekt musí být realizován na území MAS Buchlov v obcích: BoršiceBřestekBuchloviceHostějovMedloviceModráOsvětimanySalašStaré HutěStříbrniceStupavaTupesyVelehradZlechov
 • Pokud je žadatelem osoba, která nemá IČ, žádost musí být před podáním na MAS Buchlov schválena starostou obce, ve které se projekt uskuteční
 • Jeden žadatel může v daném roce podat pouze jednu žádost
 • Na příspěvek není právní nárok
 • MAS Buchlov si vyhrazuje právo podanou žádost odmítnout
 • MAS Buchlov ohodnotí podané žádosti na základě formálních náležitostí
 • Žádosti o příspěvek, které nemohou být pokryty alokací výzvy budou zařazeny do seznamu nevybraných projektů
 • Výsledky hodnocení MAS Buchlov budou zveřejněny na webových stránkách MAS
 • Seznam projektů, které budou v rámci Malého LEADRU MAS Buchlov podpořeny, bude zveřejněn na www.masbuchlov.cz a žadatelům podpořených projektů bude zaslán výsledek e-mailem.

Hodnocení projektu

 • Hodnocení projektů se skládá z formálních náležitostí
 • Hodnocení formálních náležitostí se rozumí posouzení úplnosti žádosti a jejího souladu s výzvou MAS, a to především:
  • Dodržení termínu pro podání žádosti o poskytnutí příspěvku
  • Řádné, úplné a správné vyplnění žádosti
  • Oprávněnost žadatele
  • Dodržení způsobu podání žádosti
  • Připojení všech požadovaných příloh žádosti
 • Žádost, která nesplní některé kritérium formální náležitostí, bude vyřazena

Podání žádosti

 • Příjmem žádostí o příspěvek: 01.02.2024 (od 8:00 hodin) – 01.03.2024 (do 12:00 hodin); pozdější přihlášky budou automaticky zamítnuty
 • Žádost je možné zaslat elektronicky na adresu horakova@buchlov.cz nebo osobně doručit na adresu kanceláře: Místní akční skupina Buchlov, z.s., Masarykova 273, Buchlovice 687 08
 • Pracovník MAS žádost zkontroluje a uvědomí e-mailem žadatele o přijetí žádosti.
 • Vyúčtování akce musí být podáno nejpozději k 30.listopadu 2024, pozdější předložení vyúčtování není akceptovatelné

Realizace akce

 • V průběhu realizace Vaší akce můžete uvést loga MAS Buchlov a Mikroregionu na plakát, na webové stánky, facebook apod., umístit tištěné logo MAS a Mikroregoinu v místě konání akce
 • Během konání akce pořiďte několik výstižných fotografií. Obsahově prosím zachyťte především samotnou akci, účastníky, návštěvníky, průběh práce nebo sportovního klání, vyhlášení výsledků, společnou fotografii účastníků apod.
 • Minimálně 3 zhotovené fotografie zašlete e-mailem na adresu horakova@buchlov.cz. V případě většího počtu nebo velikosti fotografií můžete použít internetové uložiště. Prosíme, nezasílejte fotografie v tištěné podobě-je to zbytečně drahé a dále nepoužitelné.
 • V případě změn data, místa nebo zrušení akce nás o tomto, prosím, předem informujte. Provedené změny musí být vždy v duchu Vašeho původního záměru.

Vyúčtování akce

 • proplacení výdajů do výše schváleného příspěvku bude provedena na základě
 1. vystavené faktury na MAS (žadatelé s IČ) s uvedením fakturované nákladové položky, včetně názvu a data konání akce dle schválené žádosti. K faktuře je nutno přiložit prosté kopie účetních dokladů (paragony, daňové doklady či dílčí faktury dodavatelů k realizaci uvedené aktivity. MAS Buchlov si vyhrazuje právo vyžádat si do 12 měsíců od vyúčtování akce k nahlédnutí originál dokladu
 2. originálu účetních dokladů (paragony, daňové doklady či dílčí faktury dodavatelů s dokladem o úhradě z banky či pokladny)
 • k vyúčtování akce dále přiložte krátký popis akce, tiskovou zprávu (vzor viz. Příloha č.2)
 • zašlete (výše uvedeným způsobem) minimálně 3 fotografie z akce
 • předložený účetní doklad (faktura, paragon) bude následně do 14 dní proplacen na bankovní účet žadatele nebo na vyžádání v hotovosti po předchozí domluvě s pracovníkem MAS

Způsobilé výdaje

 • cokoliv, co pro své aktivity realizované v souladu s programem potřebujete. Zbytečně Vás nebudeme omezovat, ale necháváme si možnost, právo, Vám případné diskutabilní nákladové položky v žádosti vyloučit (nahradit vhodnějšími)
 • v případě realizace akce, kde bude potřeba zakoupit vybavení pro občerstvení, prosíme Vás o nákup recyklovatelných materiálů, případně znovu použitelného vybavení

Nezpůsobilé výdaje

 • alkohol, tabákové výrobky
 • doprava, cestovné osobním automobilem, pokud není zdůvodněno a schváleno předem s žádostí o podporu a realizováno v přímé souvislosti s konáním akce v nákladech v místě a čase obvyklých

Doporučujeme záměr dopředu zkonzultovat s manažerem projektu Malý LEADER pro MAS Buchlov. Nejčastějšími chybami by mohl být příliš obecný popis akce. V popisu tedy vždy zdůrazněte, co akce přinese Vaší komunitě, spolku, obci a jaké náklady konkrétně z příspěvku podpoříte.

 

Kontakt na manažera projektu Malý LEADER pro MAS Buchlov:

Ing. Tereza Horáková

e-mail: horakova@buchlov.cz

telefon: 606 791 922

 

Příloha č.1-ŽÁDOST MALÝ LEADER 2024.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 30.75 kB

 

Příloha č.2-ZPRÁVA Z AKCE.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 27.29 kB

 

Letáček_Malý LEADER_MAS Buchlov(2).pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.69 MB

 


1. 2. 2024 Zobrazit méně

Plán akcí ve Stříbrnicích na rok 2024

Plán akcí ve Stříbrnicích na rok 2024Plán kulturních akcí v obci Stříbrnice v roce 2024

26. 1. 2024 Zobrazit více

Pravidla pro odevzdávání odpadů MRB na sběrném dvoře Buchlovice

Pravidla pro odevzdávání odpadů MRB na sběrném dvoře BuchlovicePravidla pro odevzdávání odpadů pro občany Mikroregionu Buchlov na sběrném dvoře BIOKOMP s. r. o., Hradišťská 908, Buchlovice

23. 1. 2024 Zobrazit více

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v obci Stříbrnice 2024

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v obci Stříbrnice 2024TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V OBCI STŘÍBRNICE ROK 2024

BYLO VYBRÁNO: 22.350,- KČ

Poděkování
Děkuji našim mladým stříbrnickým koledníkům a všem organizátorům této Tříkrálové sbírky za jejich dobročinnou práci. Především děkuji všem dárcům, kteří otevřeli nejenom svoje dveře našim koledníkům a přispěli tak všem starým, nemocným a potřebným.

Ve Stříbrnicích, dne 8.1.2024 Petr Matoušek, starosta obce

8. 1. 2024 Zobrazit více

Pracovní doba Obecního úřadu Stříbrnice od 21.12.2023

Pracovní doba Obecního úřadu Stříbrnice od 21.12.202321.12.2023 otevřeno od 07:00 do 14:30 h.
22.-26.12.2023 ZAVŘENO
27.12.2023 otevřeno od 07:00 do 14:00 h.
28.12.2023 - 1.1.2024 ZAVŘENO

Poslední hotovostní platby v roce 2023 bude možné provést ve středu 27.12.2023 do 14:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Přejeme všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2024 hodně zdraví, pohody a lásky.

20. 12. 2023

Vánoční akce ve městě Bzenec

Vánoční akce ve městě BzenecMěsto Bzenec Vás zve na akce pořádané v měsíci prosinci 2023

7. 12. 2023 Zobrazit více

V. Slovácký košt slivovice 25.11.2023 Muzeum Uherské Hradiště

V. Slovácký košt slivovice 25.11.2023 Muzeum Uherské HradištěCo patří ke Slovácku kromě vína? Přeci slivovice! Společnost přátel slivovice České republiky a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti srdečně zvou na V. slovácký košt slivovice. Půlkulatý ročník se uskuteční v sobotu 25. listopadu od 13 do 22 hodin v barokní budově galerie, která si letos připomíná 300 let od svého dokončení. K ochutnání bude výběr té nejlepší slivovice vypálené a vybrané degustátory z celého Slovácka.
V průběhu setkání budete mít možnost zdegustovat 149 nejlepších vzorků, v podvečer pak můžete očekávat slavnostní vyhlášení vítězů, kteří obsadili první tři místa. Šampion Slovácka, tedy vítězný vzorek, bude následně uložen v Archivu vítězů v Muzeu lidových pálenic ve Vlčnově. O stylový hudební doprovod se postará cimbálová muzika Ohnica z Uherského Hradiště, chybět nebude ani něco na zub. Inspirativní koštovací atmosféru navodí také právě probíhající výstava děl malíře Tomáše Měšťánka.
Podrobnější informace naleznete na www.slovackemuzeum.cz

22. 11. 2023 Zobrazit více

Adventní koncert 9.12.2023 Osvětimany

Adventní koncert 9.12.2023 OsvětimanySmíšený pěvecký sbor Stříbrnice, Ondřej Kabrna, Varhany, Komorní soubor Strážnice
9.12.2023 v 16:00 hodin
Kostel sv. Havla, Osvětimany

20. 11. 2023 Zobrazit více

Varování před podvodnými sms a e-maily

Informační leták MPSV k informování občanů v boji proti podvodným sms a e-mailům.

10. 11. 2023 Zobrazit více

Stránka