Navigace

Obsah

Stránka

Informace MŠ Stříbrnice

Oznámení o době a místě konání zápisu do Mateřské školy Stříbrnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

30. 3. 2022 Zobrazit více

MŠ Stříbrnice - Zápis pro školní rok 2021/2022

MŠ Stříbrnice - Zápis pro školní rok 2021/2022ZÁPIS
do Mateřské školy STŘÍBRNICE pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče .
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a pokud bude možné i bez přítomnosti zákonných zástupců.
viz plakát(PDF)...

7. 4. 2021 Zobrazit více

Obecní úřad Stříbrnice oznamuje…

Obecní úřad Stříbrnice oznamuje…S platností od pondělí 15. února 2021 upravila vláda provoz úřadů. Obecní úřad Stříbrnice se tak navrací k běžným úředním hodinám pro veřejnost, které musely být upraveny v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

I nadále je upřednostněn písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním.

Návštěvníci musí při příchodu do budovy úřadu dodržovat nezbytná ochranná opatření !!!

Úřední hodiny obecního úřadu:
PO 7:00 – 15:00
ST 11:00 – 18:00

15. 2. 2021

Rozhodnutí - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem Zlín

Rozhodnutí - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ZlínR O Z H O D N U T Í MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve správním řízení podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 citovaného zákona, rozhodla o nařízení mimořádného opatření při epidemii takto:
zařízení pro výchovu a vzdělávání Mateřská škola Stříbrnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 70993874, se sídlem Stříbrnice 13, PSČ: 687 09, se s okamžitou účinností od oznámení tohoto rozhodnutí uzavírá v celém provozu, a to až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření.

14. 11. 2020 Zobrazit více

Oznámení - Omezení rozsahu úředních hodin

Oznámení - Omezení rozsahu úředních hodinVážení občané,
na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření je provoz na Obecním úřadě Stříbrnice od 12. října do 25. října 2020 pro veřejnost upraven následovně:
Obecní úřad bude pro veřejnost otevřený v pondělí od 8:00 do 13.00 hodin a ve středu od 12:00 do 17.00 hodin.
Doporučujeme upřednostnit telefonickou nebo e-mailovou komunikaci a komunikaci prostřednictvím datové schránky. Kontakty naleznete na www.stribrnice.cz, tel.č. 572 501 191.

12. 10. 2020 Zobrazit více

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020

3. 10. 2020 Zobrazit více

Oznámení o zahájení stavebních prací na korytu toku Medlovského potoka v obci Stříbrnice

Oznámení o zahájení stavebních prací na korytu toku Medlovského potoka v obci StříbrniceVážení spoluobčané,
dne 10.9.2020 byly zahájeny práce na akci, kterou finančně zaštituje Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně. Stavbu bude provádět firma EKOSTAVBY Brno a.s.
Viz níže...

21. 9. 2020 Zobrazit více

MŠ Stříbrnice - Informace pro rodiče

MŠ Stříbrnice - Informace pro rodičePODMÍNKY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Platí po dobu mimořádných opatření od 25.5.2020 do 30.6.2020


Podmínky a hygienická opatření pobytu dítěte v mateřské škole jsou zpracovány dle metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví a po konzultaci se zřizovatelem.

11. 5. 2020 Zobrazit více

Oznámení pro veřejnost

Oznámení pro veřejnostPřehled uvolnění podnikatelských a dalších činností od 20.dubna 2020.

20. 4. 2020 Zobrazit více

Provoz OÚ Stříbrnice

Provoz OÚ StříbrniceVážení občané, z důvodu snižování rizika nákazy koronavirem COVID-19 s účinností od 20. dubna 2020 je provoz na Obecním úřadě Stříbrnice pro veřejnost upraven následovně :
Obecní úřad bude pro veřejnost otevřený
v pondělí od 7:00 do16:00 hodin
a ve středu od 11:00 do 17.00 hodin

Ve dnech úterý, čtvrtek a pátek bude přístup na úřad umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání. Občané budou objednáni pouze k vyřízení neodkladných záležitostí.

Doporučujeme upřednostnit telefonickou nebo e-mailovou komunikaci a komunikaci prostřednictvím datové schránky.
Kontakty naleznete na www.stribrnice.cz nebo na telefonním čísle 572 501 191.

20. 4. 2020 Zobrazit více

Stránka