Navigace

Obsah

Stránka

Akce v měsíci dubnu Charita UH

Akce v měsíci dubnu Charita UHSrdečně Vás zveme na akce, které pořádá Charita Uherské Hradiště.

8. 4. 2024 Zobrazit více

Festival vína 4.5.2024 Bzenec

Festival vína 4.5.2024 BzenecBzenečtí vinaři Vás srdečně zvou na FESTIVAL VÍNA dne 4.5.2024

25. 3. 2024 Zobrazit více

Divadelní představení Školák Kája Mařík 7.4.2024 Ořechov

Divadelní představení Školák Kája Mařík 7.4.2024 OřechovObec Ořechov Vás zve na divadelní představení
Školák Kája Mařík
7. dubna 2024 od 15:00 hodin
sál KD Ořechov

20. 3. 2024 Zobrazit více

Velikonoční jarmark 24.3.2024 Ořechov

Velikonoční jarmark 24.3.2024 OřechovObec Ořechov Vás zve na Velikonoční jarmark v neděli 24.3.2024 ve 14:00 hodin na tanečním kole za hasičárnou v Ořechově.

20. 3. 2024 Zobrazit více

„Podpora sociálního začleňování v SCLLD MAS BUCHLOV“

„Podpora sociálního začleňování v SCLLD MAS BUCHLOV“Rádi bychom veřejnost informovali o dostupných službách a možnostech, které mohou pomoci těm, kdo poskytují péči svým blízkým v koncové fázi života. Ve spolupráci s partnerem projektu Charitou Uherské Hradiště jsem vytvořili informační leták, který obsahuje informace vedoucí ke zvýšení povědomí o podpoře, kterou mohou tito lidé získat a přispět k lepšímu zvládání náročného období péče včetně kontaktů na kompetentní osoby. Více informací na letáku níže.

6. 3. 2024 Zobrazit více

Změny jízdních řádů od 3.3.2024

Změny jízdních řádů od 3.3.2024Nové zastávky, tarifní výjimky i přečíslování linek:
to přinesou březnové změny jízdních řádů

S platností od 3. 3. 2024 vstupují v platnost nové jízdní řády, které přinesou pozitivní změny pro cestující v celém Zlínském kraji.

Všechny cestující veřejnou dopravou ve Zlínském kraji vyzýváme, aby si před cestou ověřili časy odjezdů „svých“ spojů na stránkách níže.

26. 2. 2024 Zobrazit více

Akce ve městě Bzenec

Akce ve městě BzenecBzenecký Fašank 10.2.2024

Muzikálová pohádka Kocourek Modroočko 2.3.2024

Divadlo Dívčí válka 3.3.2024

Podrobnosti níže na plakátech k jednotlivým akcím.

7. 2. 2024 Zobrazit více

Kotlíkové dotace 2024 - informace a žádost Zlínský kraj

Kotlíkové dotace 2024 - informace a žádost Zlínský krajAž do 30. srpna 2024 sbírá Zlínský kraj žádosti o kotlíkové dotace. Ty jsou určeny nízkopříjmovým domácnostem a je možné je využít na výměnu starého neekologického kotle za tepelné čerpadlo nebo kotel výhradně na biomasu (ruční nebo automat). Žádost se vyplňuje elektronicky.

2. 2. 2024 Zobrazit více

Videosoutěž Mikroregionu Buchlov

Videosoutěž Mikroregionu BuchlovMikroregion Buchlov vyhlašuje videosoutěž "FOLKLOR A TRADICE OKOLO BUCHLOVA", která bude probíhat od 1.2.2024 do 31.1.2025.
Vytvořte video zachycující tradiční folklorní a kulturní události, které se odehrávají v našem regionu ,,okolo Buchlova".

2. 2. 2024 Zobrazit více

Podpora projektů „Malý LEADER“ pro MAS Buchlov, z.s. pro rok 2024

Podpora projektů „Malý LEADER“ pro MAS Buchlov, z.s. pro rok 2024Program „Malý LEADER“ je aktivitou Místní akční skupiny Buchlov, z.s. (dále jen MAS Buchlov) ve spolupráci s Mikroregionem Buchlov. Cílem výzvy je finanční podpora projektů místních spolků a organizací.

Více informací po rozkliknutí příspěvku.

Informace pro žadatele a příjemce

Podpora projektů „Malý LEADER“ pro MAS Buchlov, z.s. pro rok 2024

Datum vyhlášení výzvy Malý LEADER MAS Buchlov, z.s.: 01.02.2024

Datum příjmu žádostí o příspěvek: 01.02.2024 (od 8:00 hodin) – 01.03.2024 (do 12:00 hodin)


Cíl výzvy

Program „Malý LEADER“ je aktivitou Místní akční skupiny Buchlov, z.s. (dále jen MAS Buchlov) ve spolupráci s Mikroregionem Buchlov. Cílem výzvy je finanční podpora projektů místních spolků a organizací.

Účel výzvy

Hlavním účelem výzvy je podpořit Váš spolek nebo organizaci uspořádat jednorázovou akci/školení/seminář/ výlet pro Vaše členy či pro širší veřejnost. Dále můžete výzvu použit na nové vybavení čí pomůcky po Váš spolek/organizaci.

Specifikace žadatelů

Žadatelem může být kdokoliv z území MAS Buchlov (Mapa a seznam obcí ZDE). Ať už se jedná o partu kamarádů, skupinu maminek pořádající akce pro děti, organizaci, spolek, podnikatele, církevní organizaci, školy, zájmový kroužek apod. To znamená, že nemusíte mít IČ, abyste mohli o příspěvek žádat.

Výše příspěvku

Na rok 2024 je vyčleněna alokace 150.000 Kč pro celé území MAS Buchlov.

 • Dolní hranice příspěvku je stanovena částkou 5.000 Kč
 • Horní hranice příspěvku je stanovena částkou 10.000 Kč

Jednotlivé částky se budou dále posuzovat v rámci hodnocení celého projektu.

Podmínky pro přidělení příspěvku

 • Projekt musí být realizován na území MAS Buchlov v obcích: BoršiceBřestekBuchloviceHostějovMedloviceModráOsvětimanySalašStaré HutěStříbrniceStupavaTupesyVelehradZlechov
 • Pokud je žadatelem osoba, která nemá IČ, žádost musí být před podáním na MAS Buchlov schválena starostou obce, ve které se projekt uskuteční
 • Jeden žadatel může v daném roce podat pouze jednu žádost
 • Na příspěvek není právní nárok
 • MAS Buchlov si vyhrazuje právo podanou žádost odmítnout
 • MAS Buchlov ohodnotí podané žádosti na základě formálních náležitostí
 • Žádosti o příspěvek, které nemohou být pokryty alokací výzvy budou zařazeny do seznamu nevybraných projektů
 • Výsledky hodnocení MAS Buchlov budou zveřejněny na webových stránkách MAS
 • Seznam projektů, které budou v rámci Malého LEADRU MAS Buchlov podpořeny, bude zveřejněn na www.masbuchlov.cz a žadatelům podpořených projektů bude zaslán výsledek e-mailem.

Hodnocení projektu

 • Hodnocení projektů se skládá z formálních náležitostí
 • Hodnocení formálních náležitostí se rozumí posouzení úplnosti žádosti a jejího souladu s výzvou MAS, a to především:
  • Dodržení termínu pro podání žádosti o poskytnutí příspěvku
  • Řádné, úplné a správné vyplnění žádosti
  • Oprávněnost žadatele
  • Dodržení způsobu podání žádosti
  • Připojení všech požadovaných příloh žádosti
 • Žádost, která nesplní některé kritérium formální náležitostí, bude vyřazena

Podání žádosti

 • Příjmem žádostí o příspěvek: 01.02.2024 (od 8:00 hodin) – 01.03.2024 (do 12:00 hodin); pozdější přihlášky budou automaticky zamítnuty
 • Žádost je možné zaslat elektronicky na adresu horakova@buchlov.cz nebo osobně doručit na adresu kanceláře: Místní akční skupina Buchlov, z.s., Masarykova 273, Buchlovice 687 08
 • Pracovník MAS žádost zkontroluje a uvědomí e-mailem žadatele o přijetí žádosti.
 • Vyúčtování akce musí být podáno nejpozději k 30.listopadu 2024, pozdější předložení vyúčtování není akceptovatelné

Realizace akce

 • V průběhu realizace Vaší akce můžete uvést loga MAS Buchlov a Mikroregionu na plakát, na webové stánky, facebook apod., umístit tištěné logo MAS a Mikroregoinu v místě konání akce
 • Během konání akce pořiďte několik výstižných fotografií. Obsahově prosím zachyťte především samotnou akci, účastníky, návštěvníky, průběh práce nebo sportovního klání, vyhlášení výsledků, společnou fotografii účastníků apod.
 • Minimálně 3 zhotovené fotografie zašlete e-mailem na adresu horakova@buchlov.cz. V případě většího počtu nebo velikosti fotografií můžete použít internetové uložiště. Prosíme, nezasílejte fotografie v tištěné podobě-je to zbytečně drahé a dále nepoužitelné.
 • V případě změn data, místa nebo zrušení akce nás o tomto, prosím, předem informujte. Provedené změny musí být vždy v duchu Vašeho původního záměru.

Vyúčtování akce

 • proplacení výdajů do výše schváleného příspěvku bude provedena na základě
 1. vystavené faktury na MAS (žadatelé s IČ) s uvedením fakturované nákladové položky, včetně názvu a data konání akce dle schválené žádosti. K faktuře je nutno přiložit prosté kopie účetních dokladů (paragony, daňové doklady či dílčí faktury dodavatelů k realizaci uvedené aktivity. MAS Buchlov si vyhrazuje právo vyžádat si do 12 měsíců od vyúčtování akce k nahlédnutí originál dokladu
 2. originálu účetních dokladů (paragony, daňové doklady či dílčí faktury dodavatelů s dokladem o úhradě z banky či pokladny)
 • k vyúčtování akce dále přiložte krátký popis akce, tiskovou zprávu (vzor viz. Příloha č.2)
 • zašlete (výše uvedeným způsobem) minimálně 3 fotografie z akce
 • předložený účetní doklad (faktura, paragon) bude následně do 14 dní proplacen na bankovní účet žadatele nebo na vyžádání v hotovosti po předchozí domluvě s pracovníkem MAS

Způsobilé výdaje

 • cokoliv, co pro své aktivity realizované v souladu s programem potřebujete. Zbytečně Vás nebudeme omezovat, ale necháváme si možnost, právo, Vám případné diskutabilní nákladové položky v žádosti vyloučit (nahradit vhodnějšími)
 • v případě realizace akce, kde bude potřeba zakoupit vybavení pro občerstvení, prosíme Vás o nákup recyklovatelných materiálů, případně znovu použitelného vybavení

Nezpůsobilé výdaje

 • alkohol, tabákové výrobky
 • doprava, cestovné osobním automobilem, pokud není zdůvodněno a schváleno předem s žádostí o podporu a realizováno v přímé souvislosti s konáním akce v nákladech v místě a čase obvyklých

Doporučujeme záměr dopředu zkonzultovat s manažerem projektu Malý LEADER pro MAS Buchlov. Nejčastějšími chybami by mohl být příliš obecný popis akce. V popisu tedy vždy zdůrazněte, co akce přinese Vaší komunitě, spolku, obci a jaké náklady konkrétně z příspěvku podpoříte.

 

Kontakt na manažera projektu Malý LEADER pro MAS Buchlov:

Ing. Tereza Horáková

e-mail: horakova@buchlov.cz

telefon: 606 791 922

 

Příloha č.1-ŽÁDOST MALÝ LEADER 2024.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 30.75 kB

 

Příloha č.2-ZPRÁVA Z AKCE.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 27.29 kB

 

Letáček_Malý LEADER_MAS Buchlov(2).pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.69 MB

 


1. 2. 2024 Zobrazit méně

Stránka