Navigace

Obsah

Stránka

VÁNOCE VE STŘÍBRNÍCH „NEŽ ZAPÁLÍME VÁNOČNÍ SVÍCE“

VÁNOCE VE STŘÍBRNÍCH „NEŽ ZAPÁLÍME VÁNOČNÍ SVÍCE“VÁNOCE VE STŘÍBRNÍCH
„NEŽ ZAPÁLÍME VÁNOČNÍ SVÍCE“

21. 11. 2019 Zobrazit více

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU U FARY VE  STŘÍBRNICÍCH

ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  STROMU U FARY  VE  STŘÍBRNICÍCHObec Stříbrnice a MŠ Stříbrnice vás srdečně zvou na 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU U FARY VE  STŘÍBRNICÍCH
v pátek 29. 11. 2019 v 17:00 hodin
kde společně rozsvítíme vánoční stromek.

Vánoční atmosféru naladí děti z MŠ Stříbrnice a dětské taneční se svým pásmem a  Stříbrnický SPS.
Na faře budou mít děti z MŠ Stříbrnice připravený prodejní jarmark svých výrobků.
Připraveno je i teplé občerstvení.

21. 11. 2019 Zobrazit více

Vánoční dílničky

Vánoční dílničkyMístní knihovna Stříbrnice
Vás srdečně zve na
Vánoční dílničky

dne: 8.12.2019
kde: zasedací místnost OÚ
kdy: od 15:30 hodin

21. 11. 2019 Zobrazit více

Vánoční turnaj ve Fifa20

Vánoční turnaj ve Fifa20Sk Stříbrnice a knihovna Stříbrnice
pořádá v Zasedací místnosti OÚ
dne 14.12.2019
VÁNOČNÍ TURNAJ VE FIFA20

startovné
- dospělý 100,- Kč
- dítě 50,- Kč

Více info na pozvánce.

18. 11. 2019 Zobrazit více

Adventní zájezd do Bratislavy a na zámek Hof v Rakousku

Adventní zájezd do Bratislavy a na zámek Hof v RakouskuOBEC STŘÍBRNICE A CESTOVNÍ AGENTURA B&B TRAVEL POŘÁDAJÍ ZÁJEZD DO

ADVENTNÍ BRATISLAVY A NA ZÁMEK HOF
14.12.2019

PROGRAM: Prohlídka vánoční vyzdobené Bratislavy, hlavního města Slovenska. V adventní Bratislavě si projdeme historické centrum, budeme mít možnost nákupů na vánočních trzích a v odpoledních hodinách přejedeme na venkovské sídlo Marie Terezie, které se nachází na rakouské straně Dunaje nedaleko Bratislavy. Na zámku Hof se každoročně konají vánoční trhy a nádhernou atmosférou v krásném prostředí císařského sídla.

Odjezd: 7:30 hodin od obecního úřadu

Příjezd: 22:00 hodin
Cena: 550,- Kč/ dospělý
Cena: 400,- Kč/ děti do 15let

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, vstup na trhy na zámku Hof
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění

!!! Z důvodu kapacity zájezdu je nutné se nahlásit na Obecním úřadu !!!

6. 11. 2019 Zobrazit více

Povinné "čipování" psů

Povinné "čipování" psůOd 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti s „povinným čipováním“ psů setkává.

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:
• zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
• účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,
• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
• zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.

Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé obce to již takto nastaveno mají. V současné době není zatím řešena oblast jednotné celostátní evidence psů.


Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/

Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.

Info: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/

26. 8. 2019 Zobrazit více

Kostel sv. Prokopa otevírá náruč poutníkům

Kostel sv. Prokopa otevírá náruč poutníkůmKostel sv. Prokopa otevírá náruč poutníkům
11.8.2019 - 10:30 h - Červeník SK

Pozvánka

.


5. 8. 2019 Zobrazit méně

ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ BEZ PŘEDCHOZÍ KONZULTACE NA OBECNÍM ÚŘADU VE STŘÍBRNICÍCH ZÁKAZ ZALÉVÁNÍ ZAHRAD A MYTÍ AUT PITNOU VODOU Z OBECNÍHO VODOVODU

ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ BEZ PŘEDCHOZÍ KONZULTACE NA OBECNÍM ÚŘADU VE STŘÍBRNICÍCH ZÁKAZ ZALÉVÁNÍ ZAHRAD A MYTÍ AUT PITNOU VODOU Z OBECNÍHO VODOVODUVzhledem k nedostatečnému množství vody ve stávajících zdrojích vydává obec Stříbrnice zákaz napouštění bazénů bez předchozí konzultace na Obecním úřadu ve Stříbrnicích, zákaz zalévání zahrad a mytí aut a jiné plýtvání vodou z obecního vodovodu.
Zákaz je vydán s okamžitou platností až do odvolání
V důsledku dlouho přetrvávajícího sucha, nedostatku srážek a razantního poklesu spodních vod hrozí bezprostřední vyčerpání stávajících vodních zdrojů, kterými zásobujeme obecní vodovod.

12. 6. 2019 Zobrazit více

Nový jízdní řád ČSAD Uherské Hradiště

Nový jízdní řád ČSAD Uherské HradištěUherské Hradiště - Osvětimany
Platí od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019

11. 1. 2019 Zobrazit více

Výsledkky voleb do zastupitelstva obce Stříbrnice

https://volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=1&xnumnuts=7202&xobec=592625&xstrana=0&xstat=0&xodkaz=1

6. 10. 2018

Stránka